Angielsko-polski i polsko-angielski słownik morski (archiwum)

Angielsko-polski i polsko-angielski słownik morski

Bardzo ciekawa pozycja. Słownik zawiera około 97 000 haseł, zwrotów, terminów fachowych również wielowyrazowych, kolokacji, związków frazeologicznych i idiomów z zakresu szeroko pojętego słownictwa morskiego.

Kwestią kluczową przy jego redakcji było określenie tzw. pól tematycznych; obok tradycyjnych dla leksykografii morskiej (jak nawigacja, astronawigacja, kartografia morska, teoria okrętu, budowa i konstrukcje okrętowe, szkutnictwo, żeglarstwo, stateczność, niezatapialność, oceanologia, meteorologia, ekonomia, ubezpieczenia, prawo morskie itd.) uwzględniono również wiele pól nowszych oraz podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i automatyki, systemów zarządzania bezpieczeństwem żeglugi, ratownictwa życia na morzu (SAR), problematyki ochrony środowiska, przemysłu offshore i inne.

Słownik ma tę zaletę, iż odpowiada wymaganiom i współczesnym potrzebom, zapewnia właściwą reprezentację odmian nieoficjalnych: potocznych, środowiskowych (slangu), a jednocześnie zachowuje właściwą proporcję pomiędzy wyrażeniami historycznymi i archaizmami oraz najnowszymi z różnych gałęzi gospodarki morskiej.
Z pewnością pozycja ta zapełni istniejącą od lat lukę na polskim rynku wydawniczym i uznać ją należy za niezbędną dla każdego, kto w jakikolwiek sposób związany jest z morzem.

W słowniku pominięto w całości – ze względu na konieczność ograniczenia jego objętości – słownictwo z zakresu flory i fauny morskiej, militarne oraz w dużej mierze dotyczące rybołówstwa.
Na końcu słownika znajduje się natomiast sześć aneksów (w tym m.in. około 3400 skrótów i akronimów angielskich, stosowanych w żegludze i korespondencji morskiej).

Słownik można kupić w Księgarni Morskiej >> TUTAJ <<