Ubezpieczenia żeglarskie YACHT-POOL

W odpowiedzi na coraz częściej pojawiające się pytania o możliwość ubezpieczenia kaucji, wykupienia OC kapitana (skipera) lub inne formy ubezpieczenia ryzyka związanego z żeglarstwem morskim, nawiązaliśmy współpracę z liderem tego typu ubezpieczeń - firmą YACHT POOL.

Firma YACHT-POOL powstała w 1976 roku. Jej celem jest znalezienie najlepszych warunków ubezpieczenia w obszarze relaksowego uprawiania jachtingu, dla dobra naszych klientów. W ofercie firmy znajdują się następujące ubezpieczenia: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej skippera, ubezpieczenie skippera od wypadków, ubezpieczenie od kosztów ochrony prawnej, ryzyko konfiskaty, ubezpieczenie kaucji czarteru, ubezpieczenie czarteru od następstw uszkodzeń, ubezpieczenie od kosztów odstąpienia od czarteru.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej skippera:
Ubezpieczenie pokrywa prawną odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego wynikającą z posiadania i wykorzystywania jednostki pływającej służącej do uprawiania sportów wodnych czarterowanej dla celów prywatnych. Ubezpieczony będzie ubezpieczony jako: skipper, sternik, oficer wachtowy, załogant. Ubezpieczenie obejmuje również współubezpieczenie wszystkich członków załogi ubezpieczonego.

Ubezpieczenie kaucji czarteru:
Ochronę ubezpieczeniową otrzymują skipper jako właściciel polisy i upoważnione osoby z załogi jako osoby objęte współubezpieczeniem. Jeśli firma czarterująca będzie miała prawo wysunąć roszczenia pod adresem osoby (osób) ubezpieczonej (-nych) z tytułu szkód wyrządzonych czarterowanemu jachtowi, to ubezpieczyciel będzie odpowiadał do wysokości kwoty spowodowanej szkody, jednakże maksymalnie do sumy ubezpieczenia określonego we wniosku. Udział własny ubezpieczonego w każdym zdarzeniu powodującym wystąpienie szkody wynosi 5% kaucji lub najniższej szkody, jednakże przynajmniej 50 Euro.

Ubezpieczenie czarteru od następstw uszkodzeń:
Ubezpieczeniem objęci są skipper jako właściciel polisy oraz każdy członek załogi. Ubezpieczeniem objęte są straty finansowe poniesione przez właściciela i/lub firmę czarterującą jacht wyczarterowany ubezpieczonemu, które powstaną ze względu na to, iż jacht stał się niezdatny do użytkowania w czasie kolejnego rejsu czarterowanego wskutek szkody, za którą w sposób nie ulegający wątpliwości odpowiada czarterujący lub jego załoga. Czarterujący jest zobowiązany do zadośćuczynienia w oparciu o: ustalenia prawne, lub ustalenia umowy czarteru.

Ubezpieczenie od kosztów odstąpienia od czarteru:
Ubezpieczyciel zwróci następujące koszty: Koszty anulowania czarteru, które ubezpieczony będzie winien firmie czarterującej lub dowolnej stronie trzeciej w związku z treścią umowy czarteru. Możliwe do zweryfikowania koszty dodatkowe poniesione przez ubezpieczonego w związku z podróżą powrotną do domu, gdy rejs został przerwany, oraz inne koszty dodatkowe, które są tego bezpośrednim rezultatem, pod warunkiem, że przyjazd i odjazd zostały włączone do umowy ubezpieczenia.

Załączniki do pobrania

Pobierz plik pdf Co należy zrobić w przypadku wystąpienia szkody? (0.1 Mb)
Pobierz plik pdf Warunki ubezpieczenia czarteru (0.18 Mb)
Pobierz plik pdf Yacht-pool - folder (0.24 Mb)
Pobierz plik pdf Yacht-pool wniosek (0.77 Mb)

Formularz kontaktowy

Podaj imię i nazwisko.
Podaj prawidłowy adres e-mail.
Podaj telefon kontaktowy.