Holandia - ważne informacje

Ograniczenia dotyczących liczby osób na czarterowanych jednostkach w Holandii w związku w COVID-19 są dość restrykcyjne. Zgodnie z przepisami, jeśli nie żegluje się z osobami z tego samego gospodarstwa domowego, należy zawsze przestrzegać zasady odległości 1,5 metra od innych osób.

Podczas żeglowania dozwolone są następujące kategorie dopuszczalnej liczby osób na jachcie:
a) 2-8 osób - jeżeli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe
b) max. 2 osoby nieprowadzące wspólnego gospodarstwa- na jachcie do 32 stóp;
c) max. 3 osoby nieprowadzące wspólnego gospodarstwa- na jachcie powyżej 33 stóp;d) max. 4 osób nieprowadzące wspólnego gospodarstwa- na jachcie 4-kabinowym;
e) max. 5 osób nieprowadzące wspólnego gospodarstwa- na katamaranie;
f) max 2 pary nieprowadzące wspólnego gospodarstwa- na jachcie powyżej 37 stóp;
g) max 3 pary nieprowadzące wspólnego gospodarstwa- na katamaranie;